Vårdhänvisning

Vi hjälper till över hela Sverige med utredning och motivation. Vi handleder och stöttar chefen samt träffar klienten i samtal där vi kartlägger och bedömer eventuellt vårdbehov. När detta sker på orter långt från våra egna öppenvårdsresurser så använder vi vårt kontaktnät och säkerställer att vårdgivare inom regionen håller vår standard på sin behandling. Vi blir i detta skede en återkopplingspunkt mellan behandlingsenheten och uppdragsgivaren. Detta gör vi för att hålla en hög kravställning på kvalitén i hela processen.