Utbildningar

Vi utbildar chefer, fack, ledning och arbetstagare och ger arbetsgivaren verktygen att upptäcka, hantera och samtala runt det ofta svåra samtalet när missbruk eller beroenden finns närvarande. Utbildningarna ser olika ut för chefer och ledning än för arbetstagaren. Den ena ger insikt i beroendeprocessen och de mekanismar som styr beroendesjukdomen samt hur organisationen behöver förhålla sig för att kunna skapa en förändringsarena. Den andra utbildningen går mer in på chefens roll! Här tittar vi på förändringsprocesser och samtalskompetens. I den får man som chef konkreta kartor och nya perspektiv som gör att man som chef blir tryggare att veta hur den skall gå till väga. Den tredje utbildningen är riktad till alla arbetstagare och där är den mer allmän och ger perspektiv på riskbruk, missbruk och beroende. Man går därifrån med en reflektion på sin egen konsumtion och en inblick i företagets policy och medvetenhet om att hjälp finns inom företaget.