Spelberoende

Från och med 2018 jämställs spelberoende med alkohol- och narkotikaberoende i Sverige. Landets alla kommuner blir därför skyldiga att hjälpa drabbade invånare och erbjuda dem vård.

Sveriges enda professor med inriktning på spelberoende, Anders Håkansson vid Lunds universitet, välkomnar lagändringen. – Ja, det kommer framför allt att innebära en rättighet för personer med spelberoende att få behandling men det är bara ett fåtaltal kommuner i Sverige som haft en egen verksamhet där man behandlat spelberoende jämsides med andra missbruk. Core Rehab AB har arbetat med spelberoende i över tio år och har hög kompetens inom både den teoretiska som i den rehabiliteringskonkreta delen. Vi har en väl organiserad behandlingsstruktur och ett validerat material att arbeta utifrån