Öppenvård

Den målgrupp vi vänder oss till finns i arbetslivet och befinner sig ofta på ett mellan eller tidigt stadium av sitt beroende. Misstaget som ofta görs är att man placeras med klienter som har en helt annan nivå av problematik och med det en annan livsstil kopplat till sitt missbruk. Det gör att individen inte känner igen sig i den generella bild som presenteras och med det ser individen inte allvaret i sitt eget problem. Vi har därför helt anpassat vår verksamhet för att öka de igenkännande faktorerna för klientgruppen samt med den information vi förmedlar.

Programmet är pedagogiskt strukturerat för att svara mot behovet av både utbildning och känslomässig utveckling. Vi arbetar i grupp med 12-stegsprogrammets principer som en grund i hela behandlingsfilosofin och hjälper klienten att anamma dessa principer i sitt liv. Vi har lång erfarenhet av behandling av beroendetillstånd. Behandlingen vilar på en kognitiv och psykodynamisk grund. Behandlingen ger personen grundläggande kunskaper om de biologiska, psykologiska och sociala faktorer som ett beroendetillstånd har inverkan i.

Öppenvården ger klienten möjlighet att vara kvar i arbetet under större del av sin behandling och ger individen förutsättning att direkt, i sin egen vardag, tillämpa vad han eller hon lärt sig i behandlingen. Personen slipper bryta upp med det vardagliga som är viktiga, som arbete, familj och övriga sysslor. Den förändring som individen går igenom integreras i den vardag personen lever och verkar i. 

Öppenvården pågår tre förmiddagar i veckan i 14 veckor.