Kontakt


Core Rehab AB
Gatuadress: Stationsgatan 20
Postnr: 81133,
Ort: Sandviken
Tele kontor: 026 102034
Web: www.core-rehab.se


Gunilla Sundin

Administration

Tel: 026 102034, 0706458230
E-mail: gunilla


Peter Nordlöw

VD
Alkohol och drogterapeut
Utredning, handledning och utbildning 

Peter Är verksamhetsansvarig och grundare av Core Rehab AB. Peter har många års erfarenhet av beroendfrågor och arbetar med utredning och motivation. Han handleder och utbildar även andra behandlingshem och dess personal. Han utbildar även Chefer, HR och Fackliga i beroende, ledarskap och samtalskompetens. I övrigt finns han med i alla delar öppenvården. 

Tel: 070 5953 408
E-mail: peter


Johanna Nyberg

Psykoterapeut, utredning, utbildning, spelberoendeprogram

Tel: 070 2932 856
E-mail: johanna


Thomas Mozard

Alkohol och drogterapeut, behandling

Tel: 073 391 2779
E-mail: tomas


Tom Strömbom

Utreder och arbetar i behandlingen
Socionom, alkohol och drogterapeut

Tel: 070 668 8580
E-mail: tom