Individuell eller par/familjeterapi

Att gå i terapi!
Vi erbjuder psykoterapi med legitimerad psykoterapeut med beroendekompetens
Det kan finnas många orsaker till varför man kan gå i enskild terapi. Allt ifrån att man befinner dig i en kris till att du bara känner att man vill vidare - att växa som människa. Terapin kan handla om att utforska sidor i dig själv som kan vara i vägen för dolda potentialer som man besitter. Det kan handla om att återskapa förlorad mening i tillvaron. Det kan även handla om en kris som man befinner dig i och behöver något att hålla dig i för att gå igenom den. Så alternativen för att gå i terapi kan vara många.

Krisen, en obehaglig möjlighet
Kriser kan ibland vara starten till något nytt. Vi bryter sällan mönster om vi inte behöver det. Att må dåligt är en bra början, det ger möjlighet till en förändring som ofta annars inte varit möjlig. Känslor har ett budskap som kan guida oss till dolda delar som behöver bli medvetna. Problemet är att vi inte alltid har förmågan eller förutsättningen att hantera eller bearbeta dem på ett sätt som gynnar oss på lång sikt. Metoderna som man omedvetet använder sig av kan ge tillfällig lindring men inte alltid tillväxt. Terapi är en möjlighet att omvandla smärtan till en möjlighet, ett vägskäl till en ny riktning.

Formerna för terapin
Formerna för terapin är olika beroende på behovet och vad som dyker upp. Samtalet är dock det första som sker. Vi utforskar tillsammans vad som blir nästa steg. Det viktiga är att det uppstår ett möte oss emellan som ger dig förtroende för att gå vidare. Att du känner att relationen bär och att du får ut något av det. Det brukar visa sig ganska snart om det känns rätt. Utifrån detta kan vi gå vidare med det vi upptäcker.