Handledning

Det är svårt att veta var man ska, när man inte vet var man är?
Vi har, i många år, arbetat med individer och grupper som befinner sig i svåra situationer i sina liv. Att vara professionell i ett sådant sammanhang är ofta en utmaning som påverkar dig på många nivåer. Handledning ger dig perspektiv på vad som påverkas och hur du påverkas. Här kan du få verktyg att hantera och växa i din yrkesroll. Vi skapar tillsammans med dig eller arbetsgruppen en trygg och inspirerande miljö att hitta nya perspektiv på dig själv och det sammanhang du befinner dig i.

Utformningen för handledningen bestäms i samverkan med dig eller gruppen och det behov vi ser att du eller gruppen har. Vanligast är dock att formen har inslag av utbildning, övningar, arbetsuppgifter, samtal och ett tillvaratagande av gruppens potential. Var fokus hamnar växlar ständigt och är olika för olika grupper.

Handledning skall ge nya perspektiv och ge stöd och verktyg att luta sig på. Handledningen skall vara ett forum att hämta kraft, inspiration och en möjlighet till kontakt med det som är dolt och ibland svårt att omfamna. Det skall även vara en kompetenshöjande och trivsam miljö att se fram mot. Fyller handledningen inte ett flertal av dessa kriterier så anser vi inte att vi nått vår målsättning. Fram till idag upplever våra kunder att vi når dessa mål och vi är fast beslutna att skapa sammanhang som fortsätter med det.