Eftervård

Att försöka ändra hela sin livsstil utan att beröra kärnan leder tyvärr ofta till återfall. Vanans makt är inte att underskatta. De vanor som är byggda runt missbruket tar lätt över. Därför krävs en djupare förståelse och en långsiktig strukturförändring.

Det är under eftervården de svåra frågorna dyker upp som kan leda till tvivel, frustrationer och återfall Vi har därför lagt ett stort engagemang på att utveckla en väl genomtänkt och strukturerad eftervård, hela tiden anpassad efter individens nivå av förändring. Vi går på djupet med steg 2-9 i tolvstegsprogrammet under den här tiden. Eftervården pågår i 40-48 veckor, (beroende på hur lång grundbehandling du gjort). Vi tar även emot personer som gjort behandling på något annat behandlingshem.

Eftervården pågår en eftermiddag i veckan i 40 veckor.