Eftervård

Att försöka ändra hela sin livsstil utan att beröra kärnan leder tyvärr ofta till återfall. Vanans makt är inte att underskatta. De vanor som är byggda runt missbruket tar lätt över. Därför krävs en djupare förståelse och en långsiktig strukturförändring.

Att göra en djupgående livsstislförändring innebär att bryta destruktiva mönster och byta ut med konstruktiva beteenden som behöver integreras och bli  en ny vana. För att det skall bli bestående och långvarigt så behöver det byggas nya rutiner över en lite längre tidsperiod - och bli en "livsstil".

Det är oftast under eftervården de svåra frågorna dyker upp som kan leda till tvivel, frustrationer och återfall. Vi har därför lagt ett stort engagemang på att utveckla en väl genomtänkt och strukturerad eftervård, hela tiden anpassad efter individens nivå av förändring.

Eftervården pågår en eftermiddag i veckan i 40 veckor.