Core Rehab AB

Vi är ett företag som specialiserat oss på beroendefrågor riktat till arbetslivet sedan 2000 och har utvecklat ett arbetslivsinriktat koncept i 18 år som verkligen fungerar. Vi finns med som en resurs i hela processen från det första samtalet eller som chefsstöd till fullföljd rehab. Våra medarbetare har många års erfarenhet att jobba med dessa frågor både vad gäller att hålla i utbildningar för chefer, HR, personal eller fackliga och på terapeutisk nivå med klienter i rehab sammanhang. Vi arbetar i team och bland våra medarbetare finns utbildade socionomer, psykoterapeuter och internationellt certifierade alkohol och drogterapeuter. Vår modell bygger på att inkludera och ge insyn i rehabprocessen så att arbetsgivaren får en naturlig och logisk förståelse av vad en behandling går ut på.

Våra samarbetsformer ser olika ut beroende på vad arbetsgivaren behöver. En form är ett partneravtal som fungerar som ett abonnemang där arbetsgivaren får exklusiv och direkt hjälp att hantera alkohol- och drogrelaterade problem på ett effektivt och snabbt sätt. Arbetsgivaren får tillgång till specialistkompetens och en personlig kontakt som kan din organisation.