Anhörigprogram

Att leva i en miljö där någon är beroende innebär stor stress för övriga i familjen. Kommunikationen faller samman och personen som utvecklat ett beroende börjar isolera sig. Personen tar inte in omgivningens bild och kommunicerar inte ut till övriga familjen vad som sker inombords - inte en för sig själv.

Slutligen börjar familjen isolera sig mot omvärlden. Det som sker innanför familjens väggar blir en hemlighet. Familjen har då anpassat sig till sjukdomen. Det är viktigt att familjen får hjälp, för sin egen skull, då de mönster som uppstår med att leva nära en beroendesjukdom skapar långvarig mental och känslomässig ohälsa.

Programmet ger kunskap om medberoendeproblematiken och de skador som uppstår i familjen. De anhöriga får utbildning i hur de kan förbättra sin egen livssituation. Det har även visat sig att om hela familjen får hjälp så ökar tillfrisknandet även för den som är i behandling för sitt beroende.

Anhörigprogrammet ingår för anhöriga som har någon i grundbehandlingen hos oss. Det är även öppet för personer som inte har någon i behandling hos oss och du kan komma individuellt.