Välkommen till Core Rehab

Vi hjälper företag och dess anställda med alkohol- och drogfrågor som rör både individen och arbetsplatsen som helhet. Du som arbetsgivare får hjälp, av erfaren personal, att förebygga problem och hantera anställda med riskbruk, missbruk eller beroende. Vi hjälper medarbetaren att förstå och bearbeta sitt problem genom en behandlingsform som ger en lånsiktig livsstilsförändring. Vi hjälper er med strategier för att hantera de frågor som dyker upp i ett aktuellt ärende såväl som för framtida situationer.

Vi är medveten om arbetslivets specifika behov och kan erbjuda dig en heltäckande lösning i rehabiliteringsprocessen, från det första samtalet och vidare genom behandlingens alla faser. Engagemang, service och kvalité är begrepp som vi hela tiden sätter främst i vår verksamhet.
 
 • Ditt behov - vår angelägenhet

  Vi är lyhörda för våra uppdragsgivares behov och vi har många års erfarenhet av att hitta unika lösningar som verkligen fungerar. Vi söker ständigt de metoder som ger resultat och har med det blivit pionjärer inom vårt område. Vår repertoar är större än många tror!
   
  Läs mer »
   
 • Arbetsplatsen

  Man räknar med att 900 000 personer i Sverige konsumerar alkohol på ett sätt som är riskabelt och de flesta av dem finns i arbetslivet. Människor med alkoholproblem har en nedsatt produktivitet. De har en frånvaro från arbetet som är två-tre gånger högre än normalt. Dessutom kan var fjärde arbetsplatsolycka härledas till missbruk.
   
  Läs mer »
   
 • Beroende

  Vad är orsak och vad är symtom, hur blir man beroende och finns det någon väg ut?
  Att fastna i ett alkohol eller drogberoende är inget som sker över en dag, det är en process. Ett beroendetillstånd är något som etablerar sig på djupet i en persons liv. Det blir en del av en livsstil som på ett förrädiskt sätt vilseleder individen. Att ta sig ur ett beroende förutsätter en ny karta som berör kärnan i problematiken.
   
  Läs mer »
   

Senaste nytt

 • Ny hemsida!

  Vi har nu publicerat vår nya hemsida, välkommen!
 • Nyhetsbrev

  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!